Kommunal styring

Fylkesmannen kontrollerer, veileder og er i dialog med kommunene om blant annet kommuneøkonomi, kommunalrett, kommunestruktur, utvikling av kommunene og kommunestatistikk.

Hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det justis- og kommunalavdelingen som har ansvar for dette.


På denne siden kan du lese om:


Statistikk og analyse

Kommunene kan få veiledning av Fylkesmannen, og Fylkesmannen skal ha oppdatert kunnskap om alle kommunene. Vi samler og systematiserer statistikk om kommunene.

Fylkesmannen lager statistikk og analyse med KOSTRA-tall om kommuneøkonomi og befolkningsutvikling. Les rapportene her.

Vi kan bestille analyser av spesielle områder vi mener er viktig for kommunene i Troms og Finnmark.

Statistikken og analysen kan brukes som grunnlag for planer, strategier og beslutninger for nasjonale myndigheter, andre sektormyndigheter og for kommunene i Troms og Finnmark.

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer befolkningsstatistikk hvert kvartal. Fylkesmannen oppsummerer statistikken for Troms og Finnmark, og publiserer rapportene her.

Abonnerer du på nyheter fra Fylkesmannen i kategorien Kommunal styring, får du varsel når vi publiserer saker om befolkningsstatistikk, kommunebilder og annen analyse. Lag abonnement her.


Fakta om kommunene

Klikk på kartet for å åpne et interaktivt kart over kommunene i Troms og Finnmark. Her kan du klikke på kommunene, og få opp en boks med oversikt over nøkkeltall for kommunale tjenester og andre fakta. 

Alle som vil kan selvfølgelig bruke denne informasjonen; kommunene, innbyggere, media og Fylkesmannen.

Kommuner som er slått sammen (2020) er foreløpig ikke med i løsningen. Oppdatert løsning kommer senere. 


Kommunebilder

Kommunebildene er et overordnet dokument om Fylkesmannens inntrykk av alle kommunene i Troms og Finnmark.

I kommunebildet gir vi en kort vurdering av kommunens områder, som blant annet økonomi, befolkningsutvikling og tjenester.

Alle kommunebilder er offentlige, og du finner dem her når de er klare.


Folketallsutvikling

Rapporter om 2020

Folketallsutvikling i Troms og Finnmark 2. kvartal 2020

Rapporter om 2019

Folketallsutvikling i Troms og Finnmark 3. kvartal 2019

Folketallsutvikling i Troms og Finnmark 2. kvartal 2019

Rapporter om 2018

Folketallsutvikling i Troms og Finnmark i 2018


Økonomisk utvikling

Rapporter om 2019

Økonomisk utvikling i Troms og Finnmark i 2019

Rapporter om 2018

Økonomisk utvikling i Troms og Finnmark i 2018


Nyheter


19.06.2019

Presentasjoner fra kommunemøtene

I løpet av mai og juni møtte vi politisk og administrativ ledelse i alle 43 kommunene i Troms og Finnmark for å snakke om viktige satsninger og særlige utfordringer for kommunene. Her finner du presentasjoner fra møtene. 

01.03.2019

Utlysning av prosjektskjønnsmidler

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har satt av 18 millioner kroner til prosjektskjønn for 2019. 

04.02.2020

Potensiale for utvidet samarbeid

NIVI Analyse har kartlagt det formaliserte interkommunale samarbeidet mellom kommunene i Troms og Finnmark.  

21.04.2020

Svakere økonomiske resultater

Foreløpige regnskapstall for 2019 viser at de fleste kommunene i fylket hadde svakere utvikling i økonomien enn året før.