Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Fylkesmannen skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


19.06.2019

Presentasjoner fra kommunemøtene

I løpet av mai og juni møtte vi politisk og administrativ ledelse i alle 43 kommunene i Troms og Finnmark for å snakke om viktige satsninger og særlige utfordringer for kommunene. Her finner du presentasjoner fra møtene. 

01.03.2019

Utlysning av prosjektskjønnsmidler

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har satt av 18 millioner kroner til prosjektskjønn for 2019.