BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190701T235900 DTSTAMP:20190915T150913Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190701T235900 SEQUENCE:0 SUMMARY:Forslag om å utvide Blåberget naturreservat UID:2100fdd2-12dc-4af6-941c-977059c7e52d X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Vi foreslå\;r å\; utvide Blå\;berget naturreservat/Geavstoaivvi luondumeahcci \;i Bardu. Alle som vil kan komme med innspill til \;grenseforslaget og til bes temmelser om et kartfestet skjø\;tselsområ\;de innen 1. juli.< /p>

Frist: 01.07.2019 23:59
Lenke: https://www.fyl kesmannen.no/troms-finnmark/horinger/2019/07/forslag-om-a-utvide-blaberge t-naturreservat/
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Forslag om å utvide Blåberget naturreservat TRIGGER:-P37DT20H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR