Søknad om bygging av Skarvbergtunnelen på høring


Høringsfrist 08. februar 2019 16:00

Vi ønsker innspill på Statens vegvesens søknad om midlertidig utslippstillatelse for å bygge Skarvbergtunnelen i Porsanger. Send oss din høringsuttalelse innen 8. februar.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har mottatt søknad om midlertidig utslippstillatelse i anleggsfasen for bygging av Skarvbergtunnelen på E69 i Porsanger kommune i Finnmark. Norconsult har søkt på vegne av Statens vegvesen.

Om Skarvbergtunnelen

Statens Vegvesen skal bygge den nye Skarvbergtunnelen gjennom Skarvberget i Porsanger kommune, fra Hønsa i sør til Skarvbergdalen i nord. Tunnel med tilhørende vei bygges for å unngå rasfarlig parti på vegen langs Porsangerfjorden til Nordkapp.

Skarvbergtunnelen på E69 er et av de prioriterte prosjektene i Nasjonal transportplan med oppstart i vinteren 2019.

Send innspill innen 8. februar

Har du innspill til søknaden?

Send uttalelsen til Fylkesmannen i Troms og Finnmark senest innen 8. februar til fmtfpost@fylkesmannen.no 

Fylkesmannen behandler søknaden etter forurensningsloven § 11.