Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer

Telefontid

Helse- og omsorgsseksjonen på helse- og sosialavdelinga har telefontid fra klokken 12:00 til 14:30. 


10.12.2019

Følger luftambulansesaken

Fylkesmannen i Troms og Finnmark vurderer at situasjonen med operatørbytte i luftambulansetjenesten krever økt overvåkning. Derfor høynet vi beredskapsnivået tirsdag 10. desember. Dette innebærer at helse- og sosialavdelinga følger situasjonen tett og fylkeslegen har bedt kommunene om å rapportere daglig. 

27.02.2020

Koronaviruset

Saken oppdateres: Fylkesmannen følger situasjonen med koronaviruset.  Kommuner, foretak, myndigheter og presse finner kontaktinformasjon til Fylkesmannen her.
09.03.2020

Koronaviruset: Setter krisestab

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har satt krisestab på grunn av situasjonen med koronaviruset. Vi ønsker å bli enda bedre i stand til å hjelpe kommunene. - Det er ingen dramatikk i dette, sier fylkesberedskapssjef.