Ny samarbeidsavtale med Husbanken i 2019

I løpet av 2019 skal Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Husbanken nord inngå en ny samarbeidsavtale for å støtte kommunenes arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet.

- Vi hadde et godt møte med Husbanken hos oss i dag. Vi er enige om å inngå ny samarbeidsavtale og vi setter ned en arbeidsgruppe som i løpet av 2019 skal jobbe frem en ny samarbeidsmodell som inkluderer flere regionale statsetater. Dette er i tråd med føringer fra sentrale myndigheter. Målet er å koordinere våre virkemidler så vi kan støtte kommunene i deres arbeid så godt som mulig, sier fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker.

Både Husbanken og Fylkesmannen har økonomiske virkemidler som kan støtte opp om kommunenes boligpolitiske utvikling og vi har lange tradisjoner for å samarbeide. Nå som Fylkesmannen for Troms og Finnmark har blitt ett embete, inngår vi den nye avtalen med Husbanken nord.

På møtet stilte Husbanken avdeling Hammerfest og Bodø. Regiondirektør Merete Berg og avdelingsdirektør for kommune og marked Torill Pettersen fra Husbanken Hammerfest var til stede i Vadsø, mens fungerende avdelingsdirektør for kommune og marked Marianne Norvik og seniorrådgiver Linda Dokmo fra Husbanken Bodø var med oss på lyd/bilde.

Møtedeltakere rundt møtebord med lyd-bilde overføring fra Hammerfest

Møte med Husbanken 23. januar 2019

Om Husbanken

Husbanken skal sette i verk regjeringens boligsosiale politikk. Det handler om å legge til rette for at også personer og husstander med svak økonomi og særskilte boligbehov skal ha et godt sted å bo.

Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetansebygging og kunnskapsutvikling støtter Husbanken kommunene faglig og økonomisk i arbeidet med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet.

Sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringa og kunnskapsmiljøer.