Konferanse om vår viktigste lov for barn og unge

Barnekonvensjonen har forrang over andre norske lover. Her finner du presentasjoner og inspirasjon fra Sjumilsstegets nasjonale konferanse «Barnekonvensjonen i praksis».

- Å implementere barnekonvensjonen som overordnet norsk lov skjer ikke ved kun å kjenne innholdet i konvensjonen. Implementering krever riktignok kunnskap, men fremfor alt daglig trening, gode eksempler, maler og jevnlig evaluering om praksisen vår er god nok, sier nasjonal koordinator for Sjumilssteget, Eivind Pedersen.

Sjumilsstegets mål er å få ansatte hos fylkesmannsembetene og i kommunene til å bruke barnekonvensjonen aktivt i saksbehandling. 

Fra 2003 gjelder barnekonvensjonen som norsk lov, og den har en spesiell status ved at den går foran andre norske lover dersom de står mot hverandre. 

19. og 20. oktober ble «Barnekonvensjonen i praksis» arrangert på Radisson Blu Scandinavia i Oslo. Her kan du lese konferanseprogrammet  og her kan du lese deltakerlista.


Video fra konferansen

 

Tanker fra gruppearbeid