Ansatte

Navn Stilling Avdeling Telefon
Aadnesen, Nils Leder for vergemålseksjonen Justis og kommunal 77 64 20 64
Aasheim, Anders Seniorrådgiver Helse og sosial 77 64 21 54
Abildsnes, Johannes Seniorrådgiver Miljø 77 64 22 11
Afzal, Kamran Seniorkonsulent Helse og sosial 77 64 21 66
Ahonen, Marita Førstekonsulent støtte og kommunikasjon Støtte og kommunikasjon 78 95 05 73
Aleksandersen, Maikki Aino Lukkari Rådgiver HR og økonomi 78 95 04 01
Alvheim, Bjørnulf Seniorrådgiver plan Justis og kommunal 77 64 22 30
Amundsen, Cathrine Seniorrådgiver miljø Miljø 77 64 20 31
Andersen, Solfrid Rådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 78 95 03 71
Andreassen, Jan-Peder Fagdirektør Justis og kommunal 77 64 20 40
Andreassen, Sissel Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 03 12
Andreassen, Tove Mette Rådgiver Helse og sosial 78 95 03 74
Angell, Eva Seniorrådgiver Oppvekst og barnevern 77 64 20 57
Aronsen, Carina Seniorrådgiver Oppvekst og barnevern 78 95 03 98
Aronsen, Mari Tande Seniorrådgiver Helse og sosial 77 64 21 56
Aronsen, Ola Rådgiver plan Justis og kommunal 77 64 20 92
Arulanandam, Angel Shalini Seniorrådgiver Helse og sosial 77 64 21 61
Aslaksen, Per Olav Seniorrådgiver miljø Miljø 77 64 22 01
Aspaker, Elisabeth Vik Fylkesmann Embetsledelse 77 64 20 25
Baardvik, Bjørn Morten Nasjonalparkforvalter Miljø 77 64 22 24
Ballari, Berit Johanne Guttorm Seniorrådgiver Justis og kommunal 77 64 20 55
Ballari, Øystein Seniorrådgiver ressursforvaltning og næringsutvikling Reindrift 77 64 21 82
Ballo, Anita Assisterende HR-direktør HR og økonomi 78 95 03 52
Balto, Ingolf Seksjonsleder for tilskuddsforvaltning Reindrift 78 46 87 10
Barstad, Linn Rådgiver samfunnssikkerhet og beredskap Samfunnssikkerhet og beredskap 78 95 03 31
Bendiksen, Geir Åge Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 03 93
Benonisen, Johanne Seniorkonsulent Helse og sosial 77 64 21 67
Benonisen, Rune Nasjonalparkforvalter Miljø 77 64 22 21
Berg, Aase Seniorrådgiver landbruk Landbruk 77 64 20 74
Berg, Inge Seniorrådgiver miljø Miljø 77 64 22 23
Berg, Liv-Edel Seniorrådgiver landbruk Landbruk 77 64 21 38
Bergquist, Beathe Seniorkonsulent tilskuddsforvaltning Reindrift 77 64 21 80
Bertheussen, Tone Selseth Leder for juridisk seksjon Justis og kommunal 77 64 20 37
Betten, Camilla Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 03 54
Birkeland, Ingve Nasjonalparkforvalter Miljø 77 64 22 20
Birkely, Tormod Rådgiver ressursforvaltning og næringsutvikling Reindrift 78 46 87 03
Bjerka, Ida Steien Nasjonalparkforvalter Miljø 77 64 22 09
Bjørn, Solveig Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 20 51
Blixgård, Asgeir Nasjonalparkforvalter Miljø 77 64 22 19
Boine, Vivian Seniorrådgiver Reindrift 78 46 87 05
Bratsberg, Eivind Leder for skoleseksjon Oppvekst og barnevern 77 64 22 60
Brattli, Jan Gunnar Seniorrådgiver ressursforvaltning og næringsutvikling Reindrift 77 64 21 81
Bremnes, Hilde Oppvekst- og barneverndirektør Oppvekst og barnevern 77 64 22 59
Brenna, Oddvar Fagkoordinator for areal Justis og kommunal 77 64 21 74
Christiansen, Bente Miljødirektør Miljø 78 95 03 73
Dahle, Vegard Strand Rådgiver Helse og sosial 77 64 21 40
Dahlen, Ingunn Andlaug Rådgiver Helse og sosial 78 95 03 87
Dervo, May-Britt Rådgiver vergemål Justis og kommunal 78 95 03 26
Ditlefsen, Cathrine Assisterende fylkeslege Helse og sosial 77 64 21 55
Dybvik, Kari Anne Seniorrådgiver Helse og sosial 77 64 21 65
Eggum, Aleksander Seniorrådgiver vergemål Justis og kommunal 78 95 03 83
Eide, Linn Eva Seniorrådgiver Justis og kommunal 77 64 20 36
Eidissen, Stig Seniorrådgiver Justis og kommunal 77 64 20 44
Einan, Bjørn Rådgiver plan Justis og kommunal 77 64 21 05
Einarsen, Gøril Seniorrådgiver miljø Miljø 77 64 21 13
Eira, Biret Risten Rådgiver ressursforvaltning og næringsutvikling Reindrift 78 48 46 06
Eira, Ellen Margrethe Seniorrådgiver ressursforvaltning og næringsutvikling Reindrift 77 64 21 84
Eira, Ole Isak Rådgiver tilskuddsforvaltning Reindrift 78 46 87 04
Elvenes, Silje Johansen Konsulent Justis og kommunal 77 64 21 28
Elvestad, Per Assisterende justis- og kommunaldirektør Justis og kommunal 77 64 20 70
Eriksen, Kamilla F. Rådgiver Helse og sosial 78 95 03 53
Erlandsen, Marianne Rådgiver Justis og kommunal 78 95 05 92
Espenes, Borghild Rådgiver Helse og sosial 78 95 03 28
Feldt, Toril Justis- og kommunaldirektør Justis og kommunal 78 95 03 20
Frøiland, Eirik Fiskeforvalter Miljø 78 95 03 11
Frøskeland, Dan Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 03 84
Gabler, Heidi Marie Seksjonsleder for naturvern Miljø 77 64 22 31
Gallavara, Anna Seniorkonsulent vergemål Justis og kommunal 78 95 03 75
Gansmo, Marit Assisterende fylkeslege Helse og sosial 78 95 03 19
Gaup, Anne Merete Sara Seniorrådgiver ressursforvaltning og næringsutvikling Reindrift 78 48 46 07
Gaup, Berit A. Seniorkonsulent tilskuddsforvaltning Reindrift 78 48 46 03
Gaup, Nils Mathis Seniorkonsulent tilskuddsforvaltning Reindrift 78 46 87 01
Gillund, Frøydis T. Seniorrådgiver landbruk Landbruk 77 64 22 16
Gjendemsjo, Vibeke Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 22 57
Gjølme, Torhild Landbruksdirektør Landbruk 78 95 05 94
Greni, Tori Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 78 95 03 46
Grunnvoll, Vebjørn Valle Konsulent Helse og sosial 77 64 21 26
Gulsrud, Marius Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 78 95 05 54
Guttormsen, Anne Kristine Seniorrådgiver landbruk Landbruk 78 95 05 90
Gåre, Marit Seniorrådgiver landbruk Landbruk 77 64 21 15
Hagen Hansen, Trude Fylkesskogmester Landbruk 77 64 21 71
Hallen, Iris Rita Seksjonsleder vilt og motorferdsel Miljø 78 95 03 21
Hansen, Cecilie Rådgiver Landbruk 78 95 03 49
Hansen, Lisbet Seniorkonsulent Helse og sosial 77 64 20 62
Hansen, Stine Emilie Nøding Lokal forvalter Miljø 78 95 03 70
Hanssen, Sverre Seniorrådgiver Samfunnssikkerhet og beredskap 77 64 21 29
Helgason, Lisa Bjørnsdatter Miljødirektør Miljø 77 64 22 03
Henriksen, Kamilla Konsulent HR og økonomi 78 95 05 98
Hermansen, Rune Assisterende fylkeslege Helse og sosial 78 95 03 35
Holm, May-Helen Seniorrådgiver miljø Miljø 77 64 22 06
Holm-Varsi, Karianne Seniorrådgiver landbruk Landbruk 78 95 05 70
Holmøy, Marthe Johansen Rådgiver Miljø 77 64 22 07
Huru, Liv-Hanne Leder for barnehageseksjonen Oppvekst og barnevern 78 95 05 55
Hætta, Adam Klemet Seksjonsleder for ressursforvaltning og næringsutvikling Reindrift 78 48 46 02
Hætta, Tom Andreas Seniorrådgiver landbruk Landbruk 78 95 04 15
Høgda, Lone Alien Seniorrådgiver plan Justis og kommunal 77 64 21 36
Høyning, Rasmus Kristoffer Rovviltforvalter Miljø 78 95 03 27
Ingebrigtsen, Trond Presthus Rådgiver juridisk Justis og kommunal 77 64 20 41
Istad, Wilhelm Seniorrådgiver Justis og kommunal 78 95 04 06
Jaklin, Sara Holthe Nestleder juridisk seksjon Justis og kommunal 77 64 20 78
Jakobsen, Anne Sofie Rådgiver landbruk Landbruk 77 64 21 70
Jakobsen, Mari Rådgiver Oppvekst og barnevern 77 64 22 55
Jakobsen, Siri Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 78 95 03 86
Jakola, Katharine Assisterende oppvekst- og barneverndirektør Oppvekst og barnevern 78 95 05 59
Jakola-Fjeld, Magnus Fagkoordinator forurensning Miljø 78 95 03 55
Jansberg, Anne Marte Ihler Seniorrådgiver HR HR og økonomi 78 95 03 76
Jensen, Katrine Økonomirådgiver HR og økonomi 77 64 20 27
Jenssen, Merete Leder for barnevernseksjonen Oppvekst og barnevern 77 64 20 83
Johansen, Ann-Heidi Seniorrådgiver miljø Miljø 77 64 22 33
Johansen, Elin Flatråker Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 78 95 04 09
Johansen, Harald Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 22 47
Johnsen, Harriet Hyld Seniorkonsulent HR og økonomi 78 95 03 67
Johnsen, Mona Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 20 90
Johnsen, Vigdis Senioringeniør miljø Miljø 78 95 03 72
Jonassen, Anita Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 78 95 03 37
Jonassen, Monica Seniorrådgiver støtte og kommunikasjon Støtte og kommunikasjon 78 95 05 71
Jæger, Iris Seniorrådgiver plan Justis og kommunal 77 64 20 73
Jørgensen, Brynjar Fylkesskogmester Landbruk 77 64 21 73
Kalske, Tiia Henrika Seniorrådgiver miljø Miljø 78 95 03 64
Kalstad, Grethe Siri Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 20 30
Karlsen, Bjørn Arne Seniorrådgiver miljø Miljø 77 64 22 15
Kileng, Gunn-Annie Helene Seniorrådgiver Helse og sosial 77 64 21 59
Knudsen, Ronni Fawaz Rådgiver Justis og kommunal 78 95 04 04
Kolflaath, Karina Seniorrådgiver plan Justis og kommunal 77 64 20 50
Kollstrøm, Rolf Nasjonalparkforvalter Miljø 48 05 93 08
Kristiansen, Kjersti Assisterende fylkesberedskapssjef Samfunnssikkerhet og beredskap 77 64 20 46
Kristoffersen, Guri Elise Rådgiver Justis og kommunal 78 95 05 97
Krogstad, Magnus Konsulent Helse og sosial 77 64 20 95
Krogstad, Per Kristian Leder for forurensningsseksjonen Miljø 77 64 22 25
Kvam, Liss Wickstrøm Økonomirådgiver HR og økonomi 78 95 05 52
Lamøy, Elisabeth Munkebye Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 03 81
Larne, Elin Gunnarsdottir Seniorrådgiver samfunnssikkerhet og beredskap Samfunnssikkerhet og beredskap 78 95 03 22
Larsen, Andreas Rådgiver juridisk Justis og kommunal 77 64 20 93
Larsen, Espen Seniorrådgiver kommuneøkonomi Justis og kommunal 78 95 03 06
Larsen, Kjetil Trygve Seniorrådgiver Helse og sosial 77 64 21 43
Lehne, Camilla Kvitberg Rådgiver Miljø 77 64 22 26
Leonhardsen, Mette Seniorrådgiver samfunnssikkerhet og beredskap Samfunnssikkerhet og beredskap 78 95 03 30
Lian, Linda HR-trainee HR og økonomi 77 64 20 19
Lindgård, Stian Assisterende fylkesmann Embetsledelse 78 95 03 17
Manin, Elin Førstekonsulent vergemål Justis og kommunal 77 64 20 79
Markussen, Anne Seniorkonsulent vergemål Justis og kommunal 77 64 20 80
Marstrander, Linn Seniorrådgiver landbruk Landbruk 77 64 21 31
Mathisen, Gunn Elise Seniorrådgiver Helse og sosial 77 64 21 49
Mathisen, Maria Lisa Hamre Seniorrådgiver Justis og kommunal 77 64 20 86
Melum, Sølvi Seniorrådgiver Oppvekst og barnevern 77 64 20 56
Mienna, Rolf Gunnar Rådgiver tilskuddsforvaltning Reindrift 78 46 87 02
Mo, Anne Marit HR-rådgiver HR og økonomi 78 95 04 10
Molvig, Helge Fylkesskogmester Landbruk 78 95 05 82
Mortensen, Oda H Bavda Rådgiver Justis og kommunal 78 95 05 77
Myrvang, Ingvild Rådgiver Helse og sosial 77 64 21 33
Møller, Remi Andre Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 21 07
Nergård, Lill-Hege Seniorrådgiver plan Justis og kommunal 77 64 21 27
Nilsen, Anita Wahl Leder for sosial- og familieseksjonen Helse og sosial 78 95 03 51
Nordås, Lena Fung. ass. helse- og sosialdirektør Helse og sosial 77 64 20 48
Nyheim, Vidar Økonomisjef HR og økonomi 77 64 20 23
Næss, Ann-Karin Dahl Leder for vergemålseksjonen Justis og kommunal 78 95 03 03
Næss, Otilie Konsulent Helse og sosial 78 95 05 86
Olsen, Aina Irene Leder for helse- og omsorgsseksjonen Helse og sosial 78 95 03 48
Olsen, Anne Grethe helse- og sosialdirektør Helse og sosial 78 95 03 99
Olsen, Bente Marie Seniorkonsulent HR og økonomi 77 64 21 11
Olsen, Gjert Eirik Seniorrådgiver Justis og kommunal 77 64 20 75
Olsen, Marie-Fleurine Rådgiver samfunnssikkerhet og beredskap Samfunnssikkerhet og beredskap 77 64 20 84
Oskal, Ellen Margrethe Seniorrådgiver plan Justis og kommunal 77 64 21 83
Pedersen, Bård M. Assisterende fylkesmann Embetsledelse 77 64 20 20
Pedersen, Heidi Seniorrådgiver juridisk Justis og kommunal 78 95 05 48
Pedersen, Janne Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 22 52
Pedersen, Marie Varsi Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 03 33
Pedersen, Marit Helene Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 78 95 05 41
Pentha, Sunna Marie Reindriftsdirektør Reindrift 78 95 03 15
Rakkestad, Julie Seniorkonsulent HR og økonomi 77 64 20 24
Reiestad, Harriet Rådgiver miljø Miljø 78 95 03 68
Remmen, Jørgen Overingeniør miljø Miljø 78 95 03 63
Riise, Marianne Winther Seniorrådgiver kommuneøkonomi Justis og kommunal 77 64 20 42
Rognmo, Anna Solvoll Kommunikasjonssjef Støtte og kommunikasjon 78 95 03 05
Rotvold Johansen, Jarle Seniorrådgiver Oppvekst og barnevern 77 64 22 54
Rushfeldt, Rannveig Økonomirådgiver HR og økonomi 78 95 03 92
Rystrøm, Liv-Inger Leder for skoleseksjonen Oppvekst og barnevern 78 95 03 36
Rønbeck, Trond Odin Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 78 95 04 08
Rønningen, Hans Kristian Leder for planseksjonen Justis og kommunal 77 64 20 47
Røsæg, Andreas Vikan Seniorrådgiver miljø Miljø 77 64 21 17
Salmi, Jan Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 78 95 03 85
Salmila, Karoline Nasjonalparkforvalter Miljø 78 95 03 77
Santana, Heidi Sulema Z Landbruk 78 95 03 88
Sara, Gunn Anita Skoglund Rådgiver tilskuddsforvaltning Reindrift 78 46 87 07
Sara, Klemet Anders Rådgiver plan Justis og kommunal 78 48 46 01
Sara, Kurt Fung seksjonsleder for ressursforvaltning og næringsutvikling Reindrift 78 48 46 09
Sarre, Kristian Rådgiver Reindrift 78 46 87 06
Schjelderup, Ronny Fylkesberedskapssjef Samfunnssikkerhet og beredskap 78 95 05 44
Selander, Anna Seniorrådgiver HR HR og økonomi 77 64 20 15
Seljevold, Ethel Seniorrådgiver landbruk Landbruk 77 64 20 11
Selnes, Linda Kristin Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 22 56
Sem, Ida Cecilie Holten Rådgiver Helse og sosial 78 95 03 95
Serin Raunholm, Reidun Konsulent Helse og sosial 77 64 20 61
Simonsen, Tor Asbjørn Aslaksen Overingeniør miljø Miljø 78 95 03 14
Skjemstad, Oddrun Nasjonalparkforvalter Miljø 77 64 22 18
Slemmen, Janne Iren Seniorrådgiver Helse og sosial 77 64 20 66
Sletteland, Gaute Justis og kommunal 77 64 21 58
Smeland, Anne Fløgstad Seksjonsleder Miljø 78 95 05 74
Smeland, Lars Seniorrådgiver plan Justis og kommunal 78 95 04 03
Solbakke, Jørgen Eira Nasjonalparkforvalter Miljø 78 48 46 05
Solheim, Camilla Seniorrådgiver juridisk Justis og kommunal 77 64 20 43
Stabell, Martine Rådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 78 95 03 25
Stark, Siv K. Seniorrådgiver vergemål Justis og kommunal 77 64 20 81
Stavseth, Tom Olav Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 03 96
Steffensen, Elise Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 22 49
Steinert, Svein Spesialrådgiver Helse og sosial 77 64 21 50
Stellander, Brita Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 22 58
Storeheier, Katrine HR- og økonomidirektør HR og økonomi 77 64 20 58
Strøm, Frida Seniorrådgiver Helse og sosial 77 64 21 45
Strømsnes, Remi Rådgiver HR og økonomi 78 95 05 75
Sundelin, Lise Merete Rådgiver Miljø 78 95 03 60
Sveinbjørnsson, Jennifer Rådgiver Justis og kommunal 78 95 03 32
Sømhovd, Sunniva Helena Seniorrådgiver Helse og sosial 77 64 21 52
Tandberg, Anders Overingeniør miljø Miljø 78 95 03 34
Tengesdal, Pål Seniorrådgiver plan Justis og kommunal 77 64 20 18
Tennøy, Anne Birte Seniorrådgiver miljø Miljø 77 64 22 05
Tennås, Stig Assisterende fylkeslege Helse og sosial 77 64 21 47
Theodorsen, Grete Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 22 45
Thomassen, Harald Assisterende fylkeslege Helse og sosial 77 64 21 69
Tindlund, Kristin Skaar Overingeniør miljø Miljø 78 95 03 66
Tollefsen, Jon Børre Øyen Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 03 39
Toresen, Gøril Rådgiver i kommuneøkonomi Justis og kommunal 77 64 20 88
Tveter, Ida Giæver Seniorrådgiver Miljø 77 64 22 17
Ulvestad, Jeanette Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 05 56
Utsi, Morten John Mikkel Rådgiver ressursforvaltning og næringsutvikling Reindrift 78 48 46 08
Valdés, Marta Seniorrådgiver landbruk Landbruk 78 95 03 90
Vistnes, Ingunn Ims Nasjonalparkforvalter Miljø 78 95 03 79
Volden, Roar Nygård Rådgiver vergemål Justis og kommunal 78 95 03 47
Vøllestad, Åse Seniorrådgiver Landbruk 77 64 21 18
Våga, Gry Helander Senioringeniør miljø Miljø 78 95 03 61
Wigelius, Elle-Risten Rovviltforvalter Miljø 78 95 03 69
Wilberg, Emilie Rådgiver Helse og sosial 78 95 05 85
Winther, Tonje Merete Moe Økonomirådgiver HR og økonomi 77 64 20 26
Zachariassen, Cecilie Marie Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 22 51
Zdralovic, Nedzad Sjefingeniør Landbruk 78 95 05 83
Ødegård, Kristine Sørensen Seniorrådgiver juridisk Justis og kommunal 77 64 21 19
Øien, Jakob Nielsen Seniorrådgiver støtte og kommunikasjon Støtte og kommunikasjon 78 95 03 91
Østereng, Geir Nasjonalparkforvalter Miljø 78 95 03 89
Østvold, Kristine Assisterende kommunikasjonssjef Støtte og kommunikasjon 77 64 21 64
Øygard, Bjørn Assisterende fylkeslege Helse og sosial 78 95 05 91