Váijergeainnus ja čierastanheaisa

Váijergeidnosiid ja čierastanheaissaid huksemii gáibiduvvo sierra lohpi. Fylkkamánni mieđiha lobiid. Stáhta ruovdemáđijageahčču lea Norgga váijergeainnusgeahčču, ja addá lobi doaimmahit váijergeidnosiid ja čierastanheaissaid. 

Ovdal váijergeidnosa dahje čierastanheaissa huksema ferte oažžut lobi Fylkkamánnis. Lohpeohcamuša mielde ferte sáddet Fylkkamánnii dáhkáduscealkámuša, maid dáhkádussearvi lea čállán.

Váijergeainnusgeahčču ferte dohkkehit ođđa váijergeidnosiid ja čierastanheaissaid ovdalgo daid váldá atnui. Nu guhká go váijergeainnus dahje čierastanheaisa lea geavahusas, váijergeainnus dárkkista ja goziha váijergeidnosa dahje čierastanheaissa sihkarvuođa.

Vis mer