Hvilke konsekvenser får nytt embete for vergemålssaker?

Fra 1. januar 2019 heter vi Fylkesmannen i Oslo og Viken. Du trenger ikke foreta deg noe spesielt i forbindelse med omleggingen, men vi ber om din forståelse for at omstillingen påvirker servicenivå og saksbehandlingstid i en periode.

Det er Fylkesmannen i Buskerud, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Østfold som har blitt til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Alle representant- og vergeoppdrag løper videre. Det vil si at du som har representant og verge fortsatt vil ha samme person til å hjelpe deg fra 1.1.2019.

Din oppnevnte representant eller verge trenger ikke gjøre noe spesielt som følge av at vi nå blir Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Fire seksjoner, tre kontorsteder

Vergemålsmyndigheten har etablert fire seksjoner:

  • seksjon vergemål Oslo - hovedkontor
  • seksjon vergemål Drammen
  • seksjon vergemål Moss.
  • seksjon vergemål mindreårige Oslo

Du kan få hjelp ved å kontakte oss på alle våre tre kontorsteder, vi oppholder oss fortsatt på samme sted og i samme lokaler som tidligere. Vær oppmerksom på at seksjon mindreårige vil ha kontorsted i Oslo. Seksjon mindreårige behandler som hovedregel alle vergemålssaker for mindreårige hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Begrenset service til 7. januar

Vårt saksbehandlersystem vil være midlertidig utilgjengelig for oss på grunn av sammenslåingen. Vi kan ikke behandle saker eller lese arkiverte dokumenter fra 21. desember 2018 til 5. januar 2019. Det medfører at vi vil ha svært begrenset service disse dagene. I den grad det lar seg gjøre, ber vi om at du venter til mandag 7. januar med å ta kontakt med oss.

Kontaktinformasjon fra 1. januar 2019

Vi oppfordrer alle som har mulighet til det, til å bruke digital korrespondanse. Alle nødvendige skjemaer finner du på www.vergemal.no under fanen «Skjema». Du kan også sende inn de fleste søknader med mer gjennom www.altinn.no, eller du kan benytte lenker til skjema på våre nettsider.

Postadresse

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss

E-postadresser

Telefonnummer til sentralbordet

69 24 70 00

Sentralbordet vil sette deg over til avdelingen. Vi vil få egne telefonnumre direkte til avdelingen, per i dag er nye telefonnumre ikke avklart.

Telefontid for vergemålssaker

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl.9:00-11:00 og 12:00-14:00.

Saksbehandlingstid

Det må i første kvartal 2019 påregnes noe lengre saksbehandlingstid som følge av sammenslåingen.

Vår vanlige saksbehandlingstid er ved årsskiftet 2018/2019:

  • opprett eller endre vergemålssak voksen – 80 % innen 70 dager
  • oppnevning av verge enslig mindreårig asylsøker – 80 % innen 10 dager
  • søknad om bruk av kapital: - 80 % innen 20 dager
  • klage på alle vedtak - 80 % innen 70 dager
  • søknad om godtgjøring: 80 % innen 45 dager
  • søknad om Fylkesmannens godkjenning - innen 3 måneder