Tilsyn med Skiptvet kommune som barnehagemyndighet

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal påse at alle barnehager i kommunen drives etter gjeldende regelverk, jf. barnehageloven § 8 første ledd.

I dette tilsynet kontrollerer Fylkesmannen følgende temaer:

  1. Kommunens risikovurderinger, jf. barnehageloven § 8
  2. Kommunens veiledning av barnehagene, jf. barnehageloven § 8
  3. Kommunens tilsyn med barnehagene, jf. barnehageloven § 16
  4. Kommunens håndtering av regelverket for pedagogisk bemanning, jf. barnehageloven § 17 a og forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon
Dato:
29. januar 2019 - 29. mars 2019
Sted:
Skiptvet kommune
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Skiptvet kommune som barnehagemyndighet