Tilsyn med Drammen kommune som barnehagemyndighet

Temaet er barnehageloven §§ 8 og 16

Dato:
21. mars 2019 08:00 - 17:00
Sted:
Drammen kommune
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndighet

Kontaktpersoner