Felles nasjonalt tilsyn - Drammen kommune - Marienlyst skole

Fra januar 2018 skal det foretas nytt felles nasjonalt tilsyn (FNT) på opplæringsområdet i Norge, etter instruks fra Utdanningsdirektoratet. Tilsynet omfatter offentlige og frittstående skoler og strekker seg over fire år.

Fylkesmannen i Oslo og Viken skal gjennomføre tilsyn med elevenes utbytte av opplæringen ved ? skole – Drammen kommune. Tilsynet skal bidra til at kommunen som skoleeier sørger for at elevene:

  • får kjennskap til og opplæring i målene som gjelder for opplæringen
  • får tilbakemeldinger og involveres i eget læringsarbeid for å øke sitt utbytte av opplæringen
  • får vurdert kontinuerlig hvilket utbytte de har av opplæringen
  • blir fulgt opp og får nødvendig tilrettelegging når utbyttet av opplæringen ikke er tilfredsstillende
Dato:
24. september 2019 - 13. mars 2020
Sted:
Drammen kommune, Marienlyst skole
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Drammen kommune

Kontaktpersoner

Dokumenter