Tilsyn med Oslo kommune Bydel Gamle Oslo

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud, jf. barnehageloven kap V § 19g første setning.

I dette tilsynet kontrollerer Fylkesmannen følgende temaer:

  • Bydelens rutine og praksis for å undersøke om et barn har rett til individuell tilrettelegging
  • Bydelens vedtak om individuell tilrettelegging
  • Bydelens iverksetting og gjennomføring av vedtak om individuell tilrettelegging
Dato:
8. juli 2019 - 10. oktober 2019
Sted:
Bydel Gamle Oslo
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo som barnehagemyndighet

Dokumenter