Tilsyn med Hurdal kommune – Kommunen som barnehagemyndighet

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal påse at alle barnehager i kommunen drives etter gjeldende regelverk, jf. barnehageloven § 8 første ledd.

I dette tilsynet kontrollerer Fylkesmannen følgende temaer:

  1. Kommunens risikovurderinger, jf. barnehageloven § 8
  2. Kommunens veiledning av barnehagene, jf. barnehageloven § 8
  3. Kommunens tilsyn med barnehagene, jf. barnehageloven § 16
  4. Kommunens godkjenning av ordinære barnehager, jf. barnehageloven § 10
Dato:
11. juni 2019 - 11. oktober 2019
Sted:
Hurdal Kommune
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Lokal barnehagemyndighet

Kontaktpersoner

Dokumenter