Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

Temaet for tilsynet er kommunens ansvar for å påse at barnehagene drives i henhold til gjeldende regelverk, jf. barnehageloven § 8 første ledd. 

Under dette temaet kontrollerer vi:

  • Kommunens risikovurderinger
  • Kommunens veiledning av barnehagene, jf. barnehageloven § 8 første og femte ledd
  • Kommunens tilsyn med barnehagene jf. barnehageloven § 16
  • Kommunens håndtering av regelverket for pedagogisk bemanning jf. barnehageloven § 17a og forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager
Dato:
10. april 2019 - 27. mai 2019
Sted:
Marker kommune
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i kommunen

Kontaktpersoner