Tilsyn med Bærum kommune - Spesialundervisning

Dette er et felles nasjonalt tilsyn (FNT) på opplæringsområdet i Norge, etter instruks fra Utdanningsdirektoratet.

Tema for tilsynet er spesialundervisning, og omfatter følgende deltemaer:

  • PPTs ansvar for å utarbeide sakkyndige vurderinger
  • PPTs ansvar for å hjelpe skolene med å utvikle kompetansen og organisasjonen for å legge bedre til rette for elever med særskilte behov (PPTs systemrettede arbeid)
  • Kommunens/skolens ansvar for å fatte vedtak som oppfyller retten til spesialundervisning
Dato:
25. mars 2019 - 21. oktober 2019
Sted:
Bærum kommune, Vøyenenga skole
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Bærum kommune

Kontaktpersoner