Tilsyn med Sarpsborg kommune – Borgen barneskole

Tilsynet skal kontrollere om Sarpsborg kommune følger regelverket i opplæringsloven med forskrifter. For å kontrollere dette, undersøker vi praksis ved Borgen barneskole.

Tema for tilsynet er:

·         elevenes utbytte av opplæringen

·         elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø

·         skoleeiers system for å vurdere og følge opp at kravene i opplæringsloven blir oppfylt

Det ble i endelig rapport konkludert med flere brudd på regelverket.

Sarpsborg kommune har frist for retting av lovbrudd til 11. mai 2020.

 

Dato:
18. mars 2019 - 6. februar 2020
Sted:
Sarpsborg kommune - Borgen barneskole
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Sarpsborg kommune

Kontaktpersoner