BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20191001T000000 DTSTAMP:20191117T120701Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20191001T000000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge UID:99739231-4125-4e0e-9f6a-51b23d0c388c X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Tilskuddet skal bidra med finansie ring og stimulere kommunene/fylkeskommunene til å\; gi grunnskoleopp læ\;ring/videregå\;ende opplæ\;ring til barn og unge som s ø\;ker opphold i Norge.

Frist: 01.10 .2019 00:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/ti lskudd/tilskudd-til-opplaring-til-barn-og-unge-som-soker-opphold-i-norge2 /
Arrangør: Barnehage- og utdanningsavdeli ngen
Målgruppe: Ungdom i alderen 16-18 år med rett og/eller plikt til grunnskoleopplæring / rett til videregående opplæ ring\, som søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening.
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge TRIGGER:-P23DT18H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR