Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Tilskuddet skal bidra med finansiering og stimulere kommunene/fylkeskommunene til å gi grunnskoleopplæring/videregående opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge.

For å få statstilskudd er det et krav at det blir gitt grunnskoleopplæring / videregående opplæring og at eleven oppholder seg lovlig i landet.

Informasjon om ordningen, satser og lenke til søknadsskjema finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmesider. Se lenke til høyre. 

Søknadsfrist: 1. oktober for vårsemesteret 2019.

Søknadsskjema sendes til Fylkesmannen i ditt fylke.

Søknadsfrist:
01.10.2019 00:00:00
Målgruppe:
Ungdom i alderen 16-18 år med rett og/eller plikt til grunnskoleopplæring / rett til videregående opplæring, som søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening.
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner og fylkeskommuner med ansvar for ungdom som søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening.

Kontaktpersoner