BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200301T000000 DTSTAMP:20200404T221416Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200301T000000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølg ing UID:858bf912-aa9b-4add-ae86-d981f5ab753e X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Må\;l for ordningen er å \; styrke tilbudet til barn og unge som har behov for langvarig/sammensat t oppfø\;lging gjennom å\; etablere helhetlige\, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivå\;er og sektorer.

Frist: 01.03.2020 00:00
Lenke: https://www.fylkesmannen .no/oslo-og-viken/tilskudd/2020/03/barn-og-unge-med-langvarig-og-sammensa tt-oppfolging/
Arrangør: Fylkesmannen i Os lo og Viken
Målgruppe: Barn og unge med psykis ke/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning\ , behandling\, oppfølging og støtte\, samt de som lever med høy risiko fo r å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølg ing TRIGGER:-P17DT12H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR