BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190910T000000 DTSTAMP:20190915T131149Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190910T000000 SEQUENCE:0 SUMMARY:2. utlysning av tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og o msorgstjenestene 2019 UID:1bd19b79-416d-44ae-a937-7f80592825ad X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
\n
\n
\n
\n

Bydeler i O slo og kommuner i Viken få\;r nå\; siste mulighet til å\; sø\;ke om lø\;nnstilskudd til psykologer i de kommunale helse - og omsorgstjenestene. \;

\n
\n
\n
\n
< div>Frist: 10.09.2019 00:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/tilskudd/2019 /09/2.-utlysning-av-tilskudd-til-psykologer-i-de-kommunale-helse--og-omso rgstjenestene-2019/
Arrangør: Helseavdelin gen
Målgruppe: Bydeler i Oslo og kommuner i V iken
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:2. utlysning av tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og o msorgstjenestene 2019 TRIGGER:-P2DT19H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR