BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190531T000000 DTSTAMP:20190826T060455Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190531T000000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Utbetaling 2 av tilretteleggingsmidler med lokal prioritering for studieåret 2018-2019 UID:85d6c1ad-2c94-45d7-9699-d1e671af6457 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Fø\;r utbetaling 2 gjennomf& oslash\;res ber vi barnehageeier/sø\;ker bekrefte at studenten/stud entene fortsatt deltar på\; studiet.

Frist: 31.05.2019 00:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no /oslo-og-viken/tilskudd/2019/05/utbetaling-2-av-tilretteleggingsmidler-fo r-studiearet-2018-2019/
Arrangør: Barnehag e- og utdanningsavdelingen
Målgruppe: Barnehag eeiere som fikk utbetalt tilretteleggingsmidler høsten 2018
< /html> BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Utbetaling 2 av tilretteleggingsmidler med lokal prioritering for studieåret 2018-2019 TRIGGER:-P43DT16H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR