BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20191231T000000 DTSTAMP:20200928T111109Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20191231T000000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Utlysning av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket UID:145be31e-ed04-4681-b4fc-61c95b4bbfb3 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Her kan du sø\;ke midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Buskerud (UT-midler). Friste n for å\; sø\;ke om UT-midler i Ø\;stfold\, Oslo og Aker shus er utlø\;pt.

Frist: 31.12.2019 00:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/t ilskudd/2019/01/utlysning-av-midler-til-utredning-og-tilrettelegging-i-la ndbruket/
Arrangør: Landbruksavdelingen
Målgruppe: Organisasjoner\, institusjoner\, komm uner og ulike former for samarbeidsorganer\, som har til hensikt å utvikl e landbruket
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Utlysning av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket TRIGGER:-P136DT6H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR