Presseinvitasjon: H.K.H. Kronprins Haakon besøker Indre Østfold kommune og Rygge kirke 8. september 2020

H.K.H. Kronprins Haakon
H.K.H. Kronprins Haakon (Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff)

Tema for besøkene er: Korona- og smittesituasjonen i Indre Østfold og 900 års jubileum for Rygge kirke i Moss kommune.

Presseprogram vil bli ettersendt til akkreditert presse. 

 

Akkreditering

Presse som ønsker å dekke besøkene, må søke om akkreditering til Fylkesmannen ved Kari Øyen Gay på e-post kari@fylkesmannen.no innen 7. september 2020 kl. 10:00. Akkreditering krever gyldig pressekort og kopi må følge søknaden. 

Vennligst gi beskjed om dere ønsker å dekke begge besøkene, bare Indre Østfold eller Rygge kirke.  

På grunn av koronapandemien og smittevernhensyn kan vi bli nødt til å begrense pressens tilstedeværelse. Vi ber om forståelse for dette.  

Kontaktpersoner: