Stab for samordning, beredskap og prosjekt

Staben ledes av Espen Pålsrud.

En nærmere beskrivelse av stabens oppgaver vil bli presentert i løpet av 2019.