Stab for kommuneøkonomi, analyse og internkontroll

Staben ledes av Tor Håkon Skomsvold.

En nærmere beskrivelse av stabens oppgaver vil bli presentert i løpet av 2019.