Sosial- og barnevernsavdelingen

Bente Rygg er avdelingsdirektør. 

Avdelingen holder til i Oslo.

Mer informasjon om avdelingen vil bli presentert i løpet av 2019.