Kommunikasjonsenheten

Enheten ledes av Liv Asta Ødegaard.

Kommunikasjonsenheten ligger organisatorisk direkte under embetsledelsen. Enheten består av totalt fem medarbeidere, inkludert kommunikasjonssjef Liv Asta Ødegaard. 

Kontaktpersoner