Klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsdirektør er Gunhild Dalaker Tuseth.

Avdelingen har rundt 70 ansatte fordelt på fem seksjoner. Drammen er hovedkontor for avdelingen, som også har seksjoner i Moss og Oslo.