Juridisk avdeling

Avdelingsdirektør er Rannveig Bjerkmo.

Juridisk avdeling er tjenesteyter, veileder og rettssikkerhetsgarantist overfor private og kommuner i deres kontakt med statsforvaltningen.

Vi har ansvar for veiledning og behandling av saker i første instans, blant annet for søknader om separasjoner og skilsmisse, søknader om fri rettshjelp, klagesaksbehandling i forhold til kommunelov, plan- og bygningslov og en lang rekke andre lover og forskrifter.