Barnehage- og utdanningsavdelingen

Grethe Hovde Parr er utdanningsdirektør.

Avdelingen bidrar til at den nasjonale barnehage- og utdanningspolitikken blir fulgt opp av fylkeskommunale, kommunale og private brnehage- og skoleeiere.

Vi utøver tilsyn og lovlighetskontroll, og behandler klagesaker. I tillegg har vi også mange opp­gaver knyttet til tilskuddsforvaltning, statistikkarbeid og utviklingsoppgaver på system­­nivå. 

Avdelingen har et særskilt informasjons- og veiledningsansvar for godkjente norske private skoler i utlandet, samt ansvar for spesialundervisning og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) for elevene ved disse skolene.