Administrasjonsstaben

Staben ledes av Sten Yngve Solberg. 

En nærmere beskrivelse av stabens oppgaver vil bli presentert i løpet av 2019.