Kontakttelefon for barn og unge

Illustrasjon mobiltelefon
Illustrasjon mobiltelefon

22 00 36 30

Dette nummeret kan du ringe hvis du trenger hjelp fra Fylkesmannen i saker som handler om:   

  • barnehage og skole
  • barnevern
  • enslige mindreårige flyktninger
  • helse
  • mobbing
  • psykiatri
  • rus
  • vergemål
  • økonomisk sosialhjelp /NAV
  • andre spørsmål

Telefonen er betjent fra kl. 0830-1500 alle hverdager.