Viken fylkeskommune en realitet

Fra 01.januar 2020 er storfylket Viken nå et faktum. 

Mens fylkesmannsembetet for Oslo og Viken har vært operativt siden 2019, er det først fra i år at det nye storfylket Viken er et faktum.

I de tidligere fylkene Akershus, Buskerud og Østfold var det tilsammen 61 kommuner, men etter flere kommunesammenslåinger og innlemming av Svelvik (som er endel av nye Drammen kommune), Jevnaker og Lunner (tidligere Oppland), består det nye fylket av 51 kommuner.

- Jeg ønsker alle medarbeidere og folkevalgte i Viken fylkeskommune lykke til i arbeidet med å bygge et nytt fylke og en ny organisasjon. Viken er stort både i utstrekning og folketall, og er et viktig tyngdepunkt i landet. Vi ser frem til å samarbeide med den nye organisasjonen, sier fylkesmann i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland. Som fylkesmann har hun ansvar for Oslo kommune, i tillegg til alle kommunene i Viken fylke. 

Oversikt over kommunene Fylkesmannen i Oslo og Viken har ansvar for. 

Kommunesammenslåinger i det nye fylket:

  • Moss kommune (Moss og Rygge)
  • Drammen kommune (Drammen, Nedre Eiker og Svelvik)
  • Indre Østfold kommune (Askim, Spydeberg, Hobøl, Eidsberg og Trøgstad)
  • Nordre Follo kommune (Oppegård og Ski)
  • Asker kommune (Asker, Røyken og Hurum)
  • Aurskog-Høland (Aurskog-Høland og Rømskog)
  • Lillestrøm kommune (Fet, Skedsmo og Sørum)
  • Nes kommune i tidligere Buskerud har endret navn til Nesbyen kommune

 

DET NYE FYLKET: Viken fylke har nå 51 kommuner. Fylkesmannen har i tillegg ansvar for Oslo kommune.

DET NYE FYLKET: Viken fylke har nå 51 kommuner. Fylkesmannen har i tillegg ansvar for Oslo kommune.