Konstituert fylkeslege

Konstituert fylkeslege Marianne Skjerven-Martinsen
Konstituert fylkeslege Marianne Skjerven-Martinsen

Fylkeslege Jan Petter Odden slutter i sin stilling 30. april. Marianne Skjerven-Martinsen er fra 1. mai konstituert som ny fylkeslege.

Skjerven-Martinsen kommer fra stillingen som seksjonssjef for kommunehelsetjeneste Vestre Viken. Eskil Lobben fra samme seksjon vil fungere i hennes fravær.