Planter i naturreservater er fredet – dette gjelder også ramsløk

Ramsløk (Foto: Øystein Røsok)
Ramsløk (Foto: Øystein Røsok)

Vi opplever at verneområder med forekomster av ramsløk er utsatt for høsting i stor skala. Presset er så stort at vi står i fare for å miste enkelte forekomster.

At folk benytter naturen som spiskammer er i all hovedsak gledelig, og de senere år har særlig bruken av ramsløk blitt stadig mer populært. I Ekebergskråningen naturreservat i Oslo har ulovlig plukking av ramsløk blitt en trussel mot bestanden. 

- I enkelte verneområder har sankingen av denne planten dessverre blitt et problem, sier seksjonssjef Karsten Butenschøn. Han tror det er mange som ikke tenker over at det er forskjell på å plukke planter og bær.

- Vi ser også at det er vanskelig å nå ut med informasjon om dette, fortsetter han.

Vokser ofte i naturreservater   

Mange av forekomstene for ramsløk befinner seg innenfor naturreservater. Hensikten med reservatene er å ivareta viktige naturområder, ofte med særskilte vegetasjonstyper, og plantelivet er derfor fredet. Dette innebærer at plukking av ramsløk ikke er lov. Det er mange som kjenner til at det er ramsløk i Ekebergskråningen, men få vet at det er ulovlig å plukke i reservatet.

– Stiene ned til voksestedene er godt tråkket opp og det er helt klart høstet mye ramsløk her. Lokaliteten er ganske pjuskete i utgangspunktet, nå er det nesten bare tomme stilker igjen. Alle inngrep bør anses som inngripende på bestanden, sier Gry Liljefors fra Statens naturoppsyn.

Steder der ramsløk høstes hardt står den i fare for å forsvinne.

Steder der ramsløk høstes hardt står den i fare for å forsvinne. (Foto: Gry Liljefors)

Hvordan finne ut om man er i et verneområde og hvilke lover som gjelder

De fleste som sanker ramsløk i verneområder er nok ikke klar over at dette er forbudt, enten fordi de ikke vet at de befinner seg i et verneområde, eller at de ikke kjenner til gjeldene vernebestemmelser. For å finne ut om du befinner deg i et verneområde kan du gå inn på naturbase.no, eller laste ned mobilappen Miljøstatus kart. Her finnes kart som viser hvor verneområdegrensene går, detaljert informasjon om verneområdene, samt gjeldene vernebestemmelser. Også i karttjenesten Artskart kan du finne grensene til verneområdene. Du finner lenker til disse tjeneste til høyre på denne siden. 

Du kan plante ramsløk i din egen hage

På enkelte hagesentre kan du kjøpe ramsløk for utplantning i din egen hage. Husk at ramsløken trives best på skyggefull og fuktig jord.