Skyteprøve, jegeravgift og registrering for lisensjegere

Regjeringen har utvidet lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen til og med 31. mai. Det får noen praktiske og administrative konsekvenser for lisensfellingsjegere av ulv utenfor ulvesonen. 

Vi minner lisensjegere i denne sammenheng på følgende:

  • Avlagt skyteprøve for storviltjegere

Skyteprøve som er avlagt i jaktåret 2018/2019 vil gjelde ved deltakelse i lisensfelling av ulv til og med 31. mai 2019. Dette er hjemlet i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 18 "For storvilt som har jakttid eller fellingsperiode som går fra ett jaktår og over i neste, gjelder skyteprøve som er avlagt i det jaktåret jakten eller fellingen av vedkommende viltart startet".

  • Betaling av jegeravgift

Betalt jegeravgift er kun gyldig for jaktåret, det vil si ut mars. Lisensjegere som skal felle ulv etter 31. mars, må betale jegeravgift for nytt jaktår (2019/2020) før de deltar i lisensfelling.

  • Registrering som lisensjeger

Jegere som har lisens for felling av ulv i jaktåret 2018/2019 må registrere seg som lisensjegere for nytt jaktår (2019/2020) dersom de skal delta i felling av ulv fra 1. april. Registreringen for nytt jaktår kan først gjøres fra 1. april 2019. Fra i år kan alle jegere som ønsker det fremvise digitalt jegeravgiftskort ved kontroll i felt. Jegeravgiftskortet kan lastet ned til mobiltelefonen eller skrives ut ved å logge på "Min jegerside" hos Jegerregisteret. Registrering som lisensjeger vil også fremgå av jegeravgiftskortet.

Lisensfelling av ulv administreres som normalt av Fylkesmannen. Oversikt over hvor mange dyr som gjenstår på kvoten får du som normalt ved å ringe "kvotetelefonene". 

Du kan lese mer om utvidet lisensfellingsperiode og også om nytt digitalt jegeravgiftskort på Miljødirektoratets nettside, se egen lenke på denne siden. 

Telefonsvarer for kvoter under lisensfelling/kvotejakt:

Rovviltregion 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Vestfold)

  • 32 26 67 00

Rovviltregion 4 (Østfold, Oslo og Akershus) - "Ulvetelefonen"

  • 95 45 21 01