Oversikt over gaupejakta i 2019

Status pr. 15. mars kl. 8:15. Kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 er avsluttet for i år da hunndyrkvota er fylt. Det kan fortsatt jaktes i det kvotefrie området i deler av Aust-Agder

Det er felt i alt 23 gauper i regionen, inkludert kvotefritt område. Av dette er åtte voksne hunner. Ni dyr er felt i Buskerud, hvorav tre voksne hunner.

Denne siden blir med jevne mellomrom oppdatert med antall felte dyr i 2019.

Merk at oversikten ikke oppdateres løpende. Ring automatisk telefonsvarer 32 26 67 00 for gjeldende status. I en annen artikkel på denne nettsiden finner du mer informasjon om kvoter og regler knyttet til jakta.

Totalt er det åpnet for å felle 24 dyr i regionen, hvorav maksimalt 7 hunndyr eldre enn ett år. Det åpnes for jakt i hele regionen med 19 dyr (inkl. 5 voksne hunner) fra jaktstart fordelt på tre jaktområder. 12 dyr kan felles i jaktområder der Buskerud inngår. Hunndyrkvoten er fordelt på jaktområdene. Mordyr i lag med unger er unntatt fra tillatelsen 1.- 14. februar. Den resterende kvoten på fem dyr, hvorav to voksene hunner, kan fordeles senere ved eventuell ny kunnskap om
bestandsforholdene.

Status for jaktområdene i Buskerud (lenke til kart over jaktområdene her):

  • Jaktområde 1: Hunndyrkvoten er fylt, og jakten er stanset. 
  • Jaktområde 2: Kvoten er fylt, og jakten er stanset. 
  • Nytt jaktområde 12. mars: Kvoten er fylt, og jakten er stanset. 

For mer informasjon fra øvrige fylker se:

Foreløpig oversikt over felte gauper i region 2 (blir oppdatert når kontroll av kjønn m.m. er gjennomført): 

Dato Jaktområde Kommune Kjønn Alder Vekt
1. februar 2 Skien Hann Voksen 21
1. februar 2 Kongsberg Hann Voksen

19

1. februar 2 Nome Hunn Voksen 13,3
1. februar 4 Bygland Hunn Voksen 15,7
1. februar 1 Ringerike Hann Voksen 21,5
1. februar 1 Ringerike Hunn Voksen 15
1. februar 4 Bygland Hann Unge 12,8
1. februar 4 Bygland Hann Unge 13,4
1. februar 2 Tinn Hann Voksen 19,7
2. februar  1 Flå Hann Voksen 18
2. februar 3 Drangedal Hunn Voksen 15,3
2. februar 4 Bygland Hann Voksen 19,5
3. februar 1 Flesberg Hann Voksen 19
3. februar 1 Ringerike Hann Voksen 16,6
3. februar 1 Ål Hunn Voksen 14
4. februar 3 Bamble Hunn Voksen 16,3
24. februar 4 Birkenes Hann Voksen 17,6
26. februar Nytt I (3) Kviteseid Hann Voksen 22
27. februar Nytt I (3) Tokke Hann Voksen 22
7. mars Nytt I (3) Kviteseid Hann Voksen 19,7
8. mars Nytt I (3) Tokke Hunn Voksen 17,1
12. mars Nytt II (1) Flå Hunn Unge 10
14. mars Nytt II (1) Nore og Uvdal Hunn Voksen 12,3