Lisensjakt på jerv startet 10. september

Lisensjakt på jerv startet 10. september i rovviltregion 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder). Kvoten på to jerv er felles og gjelder for hele regionen.

Rovviltnemnda i region 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder) vedtok en kvote på to – 2 – dyr gjeldende for hele region 2 i møte 17. juni 2019.

Fellingsperioden varer fra 10. september til og med 15. februar 2020, men kan avsluttes tidligere ved fylt kvote.

For å kunne delta i lisensfelling må man være registrert lisensjeger, ha avlagt storviltprøve for 2019 og ha grunneiers tillatelse til å drive lisensjakt på hans eiendom.

Jeger plikter å holde seg oppdatert om status for lisensfellingen minst en gang daglig under fellingsforsøk. Informasjon med opplysning om antall felte dyr og hvor mange dyr som gjenstår på kvoten gis på automatisk telefonsvarer 32 26 67 00.

Ved felling eller påskyting skal Statens naturoppsyn varsles umiddelbart på telefon 975 70 975 og Fylkesmannen i Oslo og Viken på vakttelefon 971 35 265.