Lisensfelling av ulv i region 2 stanset inntil videre

På bakgrunn av klage på endringsvedtaket til rovviltnemnda i region 2 om utvidet kvote for lisensfelling av ulv er lisensfelling stanset til klagen er behandlet. 

NOAH - for dyrs rettigheter har klaget på Rovviltnemnda i region 2 sitt endringsvedtak om utvidet kvote for lisensfelling av ulv. Nemnda har vedtatt å gi klager medhold i kravet om utsatt iverksetting av vedtaket.

Det betyr at lisensfelling av ulv i region 2 er stanset inntil klagen er ferdig behandlet. Klagen vil bli vurdert av nemnda så fort som mulig.