Lisensfelling av jerv starter 10. september

Lisensfelling av jerv starter 10. september i rovviltregion 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder). Kvoten på to jerv er felles for hele regionen.

Rovviltnemnda i region 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder) vedtok en kvote på to – 2 – jerv gjeldende for hele region 2 i møte 14. mai 2020.

Fellingsperioden varer fra 10. september 2020 til og med 15. februar 2021, men avsluttes tidligere ved fylt kvote.

For å kunne delta i lisensfelling må man være registrert lisensjeger, ha gyldig storviltprøve og ha grunneiers tillatelse til å drive lisensfelling. Du kan registrere deg som lisensjeger her: https://www.brreg.no/jegerregisteret/lisensfelling/

Jeger plikter å holde seg oppdatert om status for lisensfellingen via fylkesmennenes kvotetelefoner (automatisk telefonsvarer på telefonnummer 32 26 67 00) og å registrere seg for varsling via fylkesmennenes SMS-tjeneste (https://rovviltvarsling.fylkesmannen.no/).

Ved felling eller påskyting skal Statens naturoppsyn varsles umiddelbart på telefon 975 70 975 og Fylkesmannen i Oslo og Viken på vakttelefon 971 35 265.

Varsling om felt rovvilt

Ring Fylkesmannens beredskapstelefon for rovvilthendelser: 

971 35 265

Telefonen er bemannet fra 7-21.