Ikke lisensfelling i ulvesonen i Oslo og Viken

Klima- og miljødepartementet fattet den 31. januar 2019 vedtak i klagesak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen. Det åpnes ikke for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i Oslo og Viken fra 1. januar 2020. 

Rovviltnemndene i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og region 5 (Hedmark) fattet 6. september 2019 vedtak om lisensfelling av revirene Rømskog, Mangen og Letjenna. Vedtakene er påklaget og i klagebehandlingen har Klima- og miljødepartementet omgjort rovviltnemndenes vedtak om felling av revirene Rømskog og Mangen. Vedtaket om felling av reviret Letjenna i Hedmark er oppretthold. Det blir dermed ikke lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i Oslo og Viken. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Vedtaket kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden. 

Beredskapstelefon

Varsling om akutte hendelser vedrørende rovvilt utenom ordinær arbeidstid:

971 35 265

Henvendelser som krever saksbehandling, som søknader om skadefelling, sendes også til oss på e-post til følgende to adresser: fmovrovviltberedskap@fylkesmannen.no og fmovpost@fylkesmannen.no