Endring i områder for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen

For å ta vare på en genetisk viktig ulv som er på vandring var deler av Nes kommune og deler av Eidsvoll kommune, samt områder i Innlandet, midlertidig unntatt fra lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen. Det er nå åpnet for lisensfelling igjen i disse områdene.

I november ble en ulv GPS-merket og flyttet fra Engerdal til Kongsvinger. Denne ulven er viktig for den skandinaviske ulvebestanden da den er en finsk-russisk innvandrer. Ulven kan tilføre nye gener til ulvebestanden her som har utfordringer med innavl. 

Fylkesmannen har derfor fått føringer om at denne ulven skal tas vare på, og vurderer nødvendige tiltak fortløpende sammen med Fylkesmannen i Innlandet. Derfor ble deler av Nes og Eidsvoll kommuner, samt områder i Innlandet untatt fra lisensfelling fra 1. januar, men områdene er nå åpnet for lisensfelling igjen. 

Fylkesmannen informerer om eventuelle endringer i lisensfellingsområdet på denne nettsaken om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen, samt på kvotetelefonen for lisensfelling av ulv, tlf 954 52 101.

Vi gjør oppmerksomme på at Fylkesmannens SMS-varsling for lisensjegere er aktiv igjen, og at lisensjegere i Oslo og Viken plikter å registrere seg der.