Kvotejakt og lisensfelling

Rovviltbestandene reguleres ved jakt og felling.

Kvotejakt på gaupe er en ordinær jakt på et bestemt antall individer fastsatt av den regionale rovviltnemnda eller Miljødirektoratet. Dersom det er nødvendig å regulere veksten i en bestand av brunbjørn, jerv og ulv, kan den regionale rovviltnemda eller Miljødirektoratet åpne for lisensfelling. I likhet med skadefelling har lisensfelling til hensikt å begrense skade på husdyr og tamrein, men lisensfelling er ikke knyttet til konkrete skadesituasjoner. Lisensfellingsperioden varierer ut i fra den enkelte arts økologi og yngletid. 

27.01.2019

Oversikt over gaupejakta i 2019

Status pr. 8. februar kl 18.00. Kvotejakta er fortsatt stanset i hele Buskerud som følge av fylte hunndyrkvoter. I et nytt, avgrenset jaktområde som omfatter de seks Vest-Telemarkkommunene, Drangedal kommune i Telemark og Åmli kommune i Aust-Agder, er jakta gjenåpnet ved tildelingen av ett voksent hunndyr. Samlet kvote er fem dyr til området.

Denne siden blir med jevne mellomrom oppdatert med antall felte dyr og gjenstående kvoter  under jakten på gaupe i Buskerud i 2019.


27.01.2019

Kvotejakt på gaupe i Buskerud fra 1. februar 2019

Status pr. 3. februar kl 19.15. Kvotene i begge jaktområder er fylt, og jakta er dermed stanset i hele Buskerud. Miljødirektoratet og Rovviltnemnda har bestemt at det skal åpnes for kvotejakt på gaupe i 2019 i Buskerud som er en del av forvaltningsregion 2 og fordelt kvoten på fire jaktområder i regionen. Her finner du informasjon om jakta som starter 1. februar. 


10.12.2018

Kvote for jakt på gaupe i region 2

Miljødirektoratet har fastsatt kvote for jakt på gaupe i 2019 i rovviltregion 2.


18.11.2018

Lisensfelling av jerv i region 2

Det kan felles to jerver i rovviltregion 2 under lisensfelling i 2018/2019. Fellingsperioden er fra 10. september 2018 til og med 15. februar 2019.


18.12.2018

Lisensfelling av ulv i Buskerud i 2019

Lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen foregår fra 1. oktober til 31. mars 2019 eller til kvoten er fylt. Her følger informasjon om lisensfelling av ulv i Buskerud


18.12.2018

Lisensfelling av ulv i Akershus og Hedmark i 2019 utenfor ulvesonen

Lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen foregår fra 1. oktober 2018 til 31. mars 2019 eller til kvoten er fylt. Her følger informasjon om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i Akershus og HedmarkTelefonsvarer for kvoter under lisensfelling/kvotejakt:

Rovviltregion 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Vestfold)

  • 32 26 67 00

Rovviltregion 4 (Østfold, Oslo og Akershus) - "Ulvetelefonen"

  • 95 45 21 01

Beredskap for rovvilthendelser

Foreløpig er det to telefonnummer for rovvilthendelser hos Fylkesmannen i Oslo og Viken:

Hendelser i rovviltregion 2 (Buskerud m.fl.):

  • 480 26 848

Hendelser i rovviltregion 4 (Østfold, Oslo og Akershus):

  • 971 35 265

Beredskapstelefonene er operative under kvotejakt/lisensfelling og i beitesesongen. Er kontaktpunkt ved skadesituasjoner på husdyr, eller ved skudd mot rovvilt under jakt.