Beredskap for rovvilthendelser

Fylkesmannen har en beredskap for å håndtere hendelser med fredet rovvilt også utenfor ordinær arbeidstid, som for eksempel skader på husdyr fra fredet rovvilt, varsel om felling av fredet rovvilt eller hendelser med syke og skadde dyr.

Fylkesmannen i Oslo og Viken (Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold) har nå et felles beredskaptelefonnummer for rovvilthendelser:

Nummer: 971 35 265