Verdensdagen for bier er i dag, 20. mai.

Sandbie
Sandbie (Foto: Øystein Røsok)

Verden trenger villbier

Når du setter tennene i årets første norske jordbær, kan du godt sende en takk til biene. Biene er effektive pollinatorer – insekter som frakter pollen fra blomst til blomst slik at de befruktes, frø kan utvikles og nye generasjoner av planter dannes. Biene er livsviktige for oss, og de er sårbare. Små tiltak kan gi store effekter for å bevare artene, og du kan bidra. Les mer: Blomsterstriper for insektenes skyld

For å sette søkelys på å bevare bier vedtok FN at 20. mai skal være Verdensdagen for bier.

Forskjell på dem?

Folk flest tenker nok på honningbia når det er snakk om bier. Men i norsk natur finner vi mer enn 200 andre arter av bier - villbier.
Rundt 170 av dem er enslige, eller «solitære». De fleste av disse er mindre enn honningbia, og beveger seg raskere. Mange er til forveksling like honningbia. De er derfor lette å overse. Våre 35 arter av humler er også bier. Villbienes rolle i naturen er betydelig.

Villbier og deres betydning

Bier hører inn under samme insektordenen som veps. Det er kjent ca. 20 000 biearter i verden, og 207 arter av villbier er påvist i Norge. 172 arter er enslige. De enslige biene danner ikke samfunn med dronning og mange arbeidere. Det er hunnen alene som lager reir hvor den legger sine egg. Men hun vil aldri oppleve sitt eget avkom vokse opp. De lager ikke honning, og de fleste av dem stikker ikke så vi kan merke det. Variasjonen i villbienes levevis, utseende, størrelse og tilpasning er stor. Til sammen klarer de å pollinere det meste av blomsterplanter i norsk natur.

Biene bidrar også til produksjon av mange av våre matvarer, som frukt og bær. 30 prosent av alt det vi spiser er avhengig av insektene, og verdien av bier og andre pollinatorers arbeid er anslått til godt over tusen milliarder kroner årlig på verdensbasis.
Slik er biene nødvendige for at både økosystemene og våre samfunn skal fungere. Blir det færre bier, er det et varsko om at noe ikke står bra til i naturen. 

Trues av oss

Det er menneskers virksomhet som er hovedårsaken til at noen av våre villbier sliter i dag. Mer intensivt landbruk, gjengroing med fremmede arter, utbygging og andre faktorer reduserer bienes matfat, og de er i dag truet på verdensbasis. I Norge er 1/3 av de enslige biene blitt så fåtallige at de er oppført på rødlista, og 12 av dem regnes som utdødd i Norge.

Kunnskap kan gi handling

Skal vi unngå å miste flere arter av villbier, bør vi handle før det er for sent. Arbeidet med å sikre artenes overlevelse kan starte med kunnskap. Derfor har vi laget en brosjyre om de enslige villbiene med lett tilgjengelig, nyansert informasjon og bilder som vi håper kan begeistre. Brosjyren er trykket, og kan tilsendes gratis.

Start i egen hage

Dersom vi lærer mer om hvordan forvalte naturen rundt oss, kan biene nyte godt av det. Det er mye du kan gjøre i egen hage, som å lage biehotell, lære deg hvilke blomster som foretrekkes av ulike biearter, og hvilke fremmede arter du skal unngå og helst bidra til å ta bort. Du kan søke økonomisk støtte til tiltak som kan bidra til å legge til rette for ville, pollinerende insekter. Mer informasjon finner du i brosjyren.

Ta med brosjyren ut, og begynn det viktige arbeidet. Og nyt årets jordbær!

 

 

Kontaktpersoner

Gullsandbie

Gullsandbie (Foto: Øystein Røsok)

Hornmurerbie

Hornmurerbie (Foto: Øystein Røsok)

Murerbie

Murerbie (Foto: Øystein Røsok)

Kystvepsbie

Kystvepsbie (Foto: Øystein Røsok)

Sansebie

Sansebie (Foto: Øystein Røsok)