Ferdsel i naturvernområder

Slike skilt brukes til å markere verneområder i Norge. Bildet er tatt ved Kurefjorden naturreservat. Foto: Truls Aas
Slike skilt brukes til å markere verneområder i Norge. Bildet er tatt ved Kurefjorden naturreservat. Foto: Truls Aas

I disse dager er det ekstra mange som nyter naturen. Da er det viktig at vi både tar hensyn til hverandre og dyre- og plantelivet rundt oss.

Den nasjonale dugnaden vi er inne i har ført til at det meste av aktivitet- og fritidstilbud er stengt. Naturen holder heldigvis fortsatt åpent, og det er gledelig å se at så mange velger å ta turen ut. På denne tiden av året er det mye som skjer i naturen – trekkfuglene kommer tilbake, plantene begynner å spire, mens enkelte dyr våkner opp fra en lang vintersøvn. Våren er den viktigste og mest sårbare tiden for både planter og dyr, og det er viktig at vi mennesker gir plass til alt som skal skje i løpet av denne korte tiden.

I Oslo og Viken finner vi noen av landets mest artsrike verneområder, med yrende fugleliv, spennende planter og sjeldne insekter. Verneområdene har også stor betydning for friluftsliv, og flere steder er det nå uvanlig mange besøkende. Dette er selvsagt bra, men ikke om det går på bekostning av verneverdiene. Fylkesmannen i Oslo og Viken ønsker derfor å minne om at det i verneområder kan være spesielle regler for ferdsel. Her er noen av de viktigste.

  • Vegetasjonen i verneområder er som regel fredet. Dette gjelder også døde busker og trær. Man kan derfor ikke plukke blomster, sanke matplanter eller ta ved til bål.
  • I enkelte verneområder, gjerne de som er viktige for fugl, er det utvidet båndtvang. Dette betyr at hunder må holdes i bånd også utenom den generelle båndtvangen, som gjelder fra 1. april til og med 20. august.
  • I enkelte verneområder som er viktig for fugl kan det være forbudt å ferdes i deler av verneområdet under trekk- og hekketiden.

naturbase.no, eller ved bruk av mobilappen Miljøstatus kart, finner du detaljert informasjon om verneområder i ditt nærmiljø. Her finnes også lenker til gjeldene vernebestemmelser.

Last ned Miljøstatus kart for App Store
Last ned Miljøstatus kart for Google Play

Kontaktpersoner