Viktige skogområder vernet

Nedre del av kløfta langs Osebekken, Oslien naturreservat. Foto: Sigve Reiso
Nedre del av kløfta langs Osebekken, Oslien naturreservat. Foto: Sigve Reiso

Regjeringen opprettet i dag syv nye naturreservater i Østfold, Akershus og Buskerud.

Områdene er vernet gjennom ordningen med frivillig vern av skog, og er et ledd i Regjeringens satsing på økt skogvern.

De nye naturreservatene er:

  • Trestikle i Drammen kommune. Gammel og lite påvirket skog i lavlandet, 1 318 dekar.
  • Veia i Nedre Eiker kommune. Rik kalkskog og bekkekløft, 390 dekar.
  • Oslien i Nore og Uvdal kommune. Bekkekløft og gammel, høyproduktiv skog med mye død ved, 1 607 dekar.
  • Århanemyra i Nittedal kommune. Eldre og lite påvirket skog med mye intakt myr, 2 944 dekar.
  • Slitu i Eidsberg kommune. Raviner og rik løv- og barskog, 80 dekar.
  • Sakseåsen i Marker kommune. Eldre skog og sørvendt skrent, 666 dekar.
  • Rudslandet i Trøgstad kommune. En variert skog med blant annet ravinedaler, 372 dekar.

Halvparten av alle truede arter i Norge, og en rekke truede naturtyper, finnes i skog. En rekke insektarter og sopparter, og enkelte fuglearter er avhengige av gammel skog og død ved. Skogvern er derfor et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold.

Du kan lese mer om de nye verneområdene i dokumentene til høyre/nederst på denne siden og om vedtaket på Klima- og miljødepartementets nettsider.

Ved frivillig vern tilbyr grunneierne skog for vern mot et vederlag. Skogeierlagene (Viken Skog) bistår grunneierne i prosessen. Lurer du på noe knyttet til ordningen med frivillig vern kan du ta kontakt med Fylkesmannen, eller lese mer om ordningen her.