Vinteraktiviteter i Nordre Øyeren naturreservat

Verdiene i Nordre Øyeren naturreservat kan man blant annet lese om på informasjonsplakater, her fra Søndre Bjanes.
Verdiene i Nordre Øyeren naturreservat kan man blant annet lese om på informasjonsplakater, her fra Søndre Bjanes. (Foto: Olav Haaverstad / Fylkesmannen)

Du kan gjerne gå på ski og skøyter i Nordre Øyeren, men motorferdsel er forbudt i reservatet. I vinter gjør Fylkesmannen et unntak slik at det kan brøytes skøytebane med ATV i Gansvika ved spesielt store snømengder.

Vinteren er her for fullt, og i Nordre Øyeren naturreservat er det flotte muligheter for å oppleve snø, is og spennende natur. 

- Vi vil gjerne at folk skal ha gode naturopplevelser i reservatet, samtidig som det er viktig at vi ferdes varsomt og tar hensyn til plantene og dyra som lever der, sier Karsten Butenschøn, seksjonssjef hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Om reservatet

Nordre Øyeren naturreservat er et unikt våtmarksområde som ble vernet i 1975. Det er Norges – og kanskje Nord-Europas – største innlandsdelta, som er dannet der elvene Glomma, Nitelva og Leira møtes. Her er det funnet 269 fuglearter, 25 fiskearter og rundt 350 plantearter.

I 2013 ble det vedtatt nye ferdselsbestemmelser i reservatet, for å ivareta hensynet til både naturverdiene og friluftslivet. I deler av reservatet er det ferdselsforbud under fuglenes vår- og høsttrekk eller i hekketiden.

Vinter i Nordre Øyeren

Om vinteren kan du bevege deg til fots og på ski og skøyter i hele reservatet, med unntak for søndre del av Årnestangen. Motorisert ferdsel på land og islagte vann er derimot forbudt. Selv om det er mange flere fugler i reservatet i andre årstider, er det også en rekke fugle- og dyrearter som overvintrer her og som trenger og har krav på beskyttelse mot forstyrrelser.

Skøytebane i Gansvika

Fylkesmannen har i disse dager behandlet en søknad om bruk av ATV for å brøyte skøytebane og skiløype/skøytetrasé i Gansvika innenfor naturreservatet. Gansvika er allerede et mye brukt friluftslivsområde, og en skøytebane her kan være et positivt tiltak på flere måter.

- Det er ekstra viktig at barn lett kommer seg ut og kan bruke naturen der de bor, siden de ikke like enkelt kommer seg rundt på egenhånd, påpeker Karsten Butenschøn.   

Innafor i utkanten

I utgangspunktet skal tilretteleggingen for fritidsaktiviteter i reservatet skje uten motoriserte kjøretøy. Når noen ønsker å gjøre noe inne i et naturreservat som ikke er i tråd med forskriften for reservatet, må de søke om å få lov.

- Gansvika ligger helt i utkanten av deltaområdet i Nordre Øyeren og vi gjør derfor et unntak som en prøveordning i vinter, sier Butenschøn.

Dermed kan skøytebanen brøytes med ATV når det er spesielt store snømengder. Utover dette må skøytebanen brøytes for hånd eller med snøfreser.

Ikke ja til alt

Fylkesmannen har ikke gitt tillatelse til bruk av ATV for å brøyte en 3 km lang skiløype/skøytetrasé med ATV i Gansvika, fordi det etter vår faglige vurdering vil medføre for store forstyrrelser.

- Vår jobb er å ta vare på denne naturperlen, nå og for all fremtid. Derfor er reglene strenge og tydelige og terskelen for unntak ligger høyt, sier Karsten Butenschøn.