Vis fram naturmangfoldet i kommunale planer

Foto: Truls Aas
Foto: Truls Aas

Kommunene kan søke økonomisk støtte til å lage kommuneplaner som synliggjør lokalt naturmangfold. Søknadsfristen for støtte er 6. mai.

Miljødirektoratet oppfordrer kommuner til å lage kommunedelplaner som inkluderer ivaretakelse av naturmangfold og gir økonomisk støtte til dette. Prosjektet har pågått siden 2016 og er et viktig ledd i å ivareta biologisk mangfold.

Kommunene trenger ikke å stå foran en revidering eller rullering av kommuneplanens arealdel for å delta i prosjektet. I søknaden skal det beskrives kort hvorfor kommunen ønsker å delta, hvordan prosjektet skal organiseres og hvordan kommunen vil sikre medvirkning fra innbyggere og andre interessenter i prosjektet.

Les mer om prosjektet via lenken til høyre på denne siden.